Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.
Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Kostenlose Lieferung ab 75 EUR

Izolat CBD vs. Olej full spectrum

Aktualnie na rynku konopnym dostępny jest cały szereg produktów CBD. Jednym z głównych opisów, który znaleźć można na dostępnych w sprzedaży jest "Full spectrum" lub "Izolat CBD". W jednym z poprzednich artykułów pt. Ekstrakt z konopi i izolat CBD: czym się różnią? opisaliśmy dokładnie różnicę między tymi dwiema formami. Poniżej natomiast chcieliśmy przedstawić wyniki badań potweirdzających zdecydowaną wyższość produktów full spectrum nad produktami formułowanymi na bazie izolatu CBD.

Przełomowe badanie z Izraela udokumentowało lepsze właściwości terapeutyczne wyciągu z konopi bogatych w CBD z całej rośliny (tzw.full spectrum) w porównaniu z olejem na samym izolacie CBD.

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Pharmacology & Pharmacy (luty 2015 r.) bezpośrednio rzuca wyzwanie jednemu z głównych przekonań krążących i bez końca powielanych w środowiskach farmaceutycznych- przekonaniu, że „surowe” preparaty botaniczne są z natury niskiej jakości i mniej skuteczne niż czyste, związki jednocząsteczkowe.

Artykuł ten, zatytułowany “Overcoming the Bell-Shaped Dose-Response of Cannabidiol by Using Cannabis Extract Enriched in Cannabidiol,” jest tym bardziej godny uwagi, biorąc pod uwagę wkład współautora Lumira Hanusa, który odegrał kluczową rolę w odkryciu anandamidu, endogennego związku kannabinoidowego zidentyfikowanego po raz pierwszy w mózgu ssaków w 1992 roku.

Hanus wraz z dwoma kolegami z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie zbadali dostępną literaturę naukową i zauważyli, że w ciągu ostatnich piętnastu lat liczne badania przedkliniczne koncentrowały się na przeciwzapalnych działaniach czystego CBD w modelach zwierzęcych różnych patologii, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów , nieswoistego zapalenia jelit, stwardnienia rozsianego i cukrzycy. (Zobacz dane przedkliniczne dotyczące CBD.)

Badania te wykazały, że podanie czystego CBD skutkowało krzywą "dawka-odpowiedź organizmu" w kształcie dzwonu, co oznacza, że ​​gdy ilość CBD przekroczy określony punkt, jego wpływ terapeutyczny dramatycznie spada. „Gojenie obserwowano tylko wtedy, gdy CBD podawano w bardzo ograniczonym zakresie dawek, podczas gdy nie osiągnięto żadnego korzystnego efektu przy dawkach niższych lub wyższych”, zauważyli autorzy. Ta charakterystyka pojedynczej cząsteczki CBD - objawiającej się reakcją dawki w kształcie dzwonu - tworzy poważne przeszkody, które ograniczają jej przydatność w kontekście klinicznym.

Izraelski zespół starał się ustalić, czy podawanie oleju CBD full spectrum (ekstrakt z całej rośliny, zawierający wszystkie naturalnie występujące w niej substancje) również wygenerowałoby krzywą "dawka-odpowiedź organizmu" w kształcie dzwonu po podaniu myszom

Izraelscy badacze wyodrębnili bogaty w CBD olej z klonu 202. Ekstrakt - składający się z 17,9 procent CBD, 1,1 procent THC, 1,1 procent kannabichromenu (CBC), 0,2 procent kannabigerolu (CBG) oraz „ślady” kannabinolu (CBN) i kanabiwarolu (CBDV) - podano myszom w celu oceny jego działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego.

Dla celów porównawczych naukowcy podali czyste CBD (izolat) innej grupie myszy i ocenili jej właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Porównali także stopień, w jakim izolat CBD i CBD w oleju full spectrum hamowały produkcję czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFa), ogólnoustrojowej zapalnej cząsteczki sygnalizacyjnej. Rozregulowanie produkcji TNF-alfa jest związane z kilkoma chorobami, w tym z rakiem, chorobą Alzheimera, depresją kliniczną i zespołem jelita drażliwego.

W przypadku izolatu CBD, badania potwierdziły wyniki wcześniejszych badań przedklinicznych. Po raz kolejny podawanie izolatu CBD wygenerowało krzywą "dawka-odpowiedź organizmu" w kształcie dzwonu z wąskim oknem terapeutycznym.

W przypadku oleju CBD full spectrum zaobserwowano inny wzór odpowiedzi na dawkę. Zamiast pokazywać krzywą w kształcie dzwonu, gdzie efekt terapeutyczny można było osiągnąć tylko przy określonym stężeniu czystego CBD, olej CBD full spectrum powodował bezpośrednie, zależne od dawki hamowanie bólu, stanu zapalnego i wytwarzanie TNFα. „W przeciwieństwie do oczyszczonego CBD” - poinformował izraelski zespół - „ekstrakt full spectrum… dostarczył wyraźną korelację między reakcjami przeciwzapalnymi i antynocyceptywnymi a dawką, wraz ze wzrostem odpowiedzi przy rosnących dawkach, co czyni olej cbd full spectrum idealnym do zastosowań klinicznych. ”

Co więcej, izraelscy naukowcy odkryli, że niewielka ilość oleju CBD full spectrum była potrzebna do uzyskania znacznej ulgi w bólu w porównaniu do znacznie większej ilości izolatu CBD, wymaganej do osiągnięcia tego samego efektu przeciwbólowego. Podczas gdy czyste CBD podane w "nadmiarze" (dawka powyżej dokładnie określonej dawki terapeutycznej) wykazywało gwałtowny spadek skuteczności, „przedawkowanie” oleju CBD full spectrum nie miało wpływu na efekt terapeutyczny. Gdy podano więcej niż optymalną dawkę oleju full spectrum, jego skuteczność ustabilizowała się, co sugeruje, że osiągnięto plateau lecznicze.

Izraelskie badanie wykazało, że olej CBD full spectrum„jest lepszy od czystego CBD w leczeniu stanów zapalnych”. Większa wydajność całego ekstraktu roślinnego może być wyjaśniona przez addytywne lub synergistyczne interakcje między CBD a dziesiątkami drobnych fitokannabinoidów i setkami innych niż związki roślinne kannabinoidów. „Jest prawdopodobne, że inne składniki w ekstrakcie synergizują się z CBD, aby osiągnąć pożądane działanie przeciwzapalne, które może przyczynić się do przezwyciężenia odpowiedzi na dawkę w kształcie dzwonu, która pojawia się w przypadku stosowania oczyszczonego CBD” - przypuszczał zespół izraelski.

Naukowcy uznali również, że ważne jest zbadanie, w jaki sposób o;lej CBD full spectrum jest porównywany z komercyjnymi środkami przeciwbólowymi i lekami przeciwzapalnymi. Odkryli, że zarówno czyste CBD, jak i olej CBD full spectrum wykazywały większą siłę przeciwzapalną niż aspiryna. Aspiryna, ale nie tramadol, wykazała niewielki efekt hamujący na wytwarzanie TNFα, który był nieistotny w porównaniu z silnym działaniem hamującym czystego CBD i oraz oleju CBD full spectrum.

Kluczowe odkrycie, że CBD w obecności innych składników konopi poprawia odpowiedź na dawkę, znajduje potwierdzenie w najnowszych raportach dokumentujących antyproliferacyjny wpływ kannabidiolu na komórki nowotworowe i hamujący wpływ CBD na kurczliwość pęcherza.

„Przeprowadzono wiele badań w celu wyodrębnienia i scharakteryzowania izolowanych pojedynczych składników tradycyjnej medycyny ziołowej, aby znaleźć uzasadnienie dla zastosowań terapeutycznych”, podsumował zespół izraelski. „Jednak nasze dane wraz z danymi innych podmiotów stanowią podstawę do wprowadzenia nowej generacji fitofarmaceutyków do leczenia chorób, które dotychczas były leczone przy użyciu samych leków syntetycznych. Synergia terapeutyczna obserwowana w przypadku ekstraktów roślinnych powoduje, że wymagana jest mniejsza ilość składników aktywnych, a w konsekwencji zmniejszone działania niepożądane. ”

Użyj kodu NEWSLETTER10 by skorzystać z 10% rabatu na Twoje pierwsze zamówienie.

Warenkorb

Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Darmowa dostawa od 99 zl
Keine weiteren Produkte zum Kauf verfügbar